Droga Św. Jakuba

Pielgrzymka w regionie Berlin-Brandenburgia

Droga Św. Jakuba

Realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem projekt trasy wiodącej przez polsko-niemieckie pogranicze dedykowany jest nie tylko pielgrzymom chcącym w ten sposób pogłębić swoją wiarę, ale także wędrowcom, którzy z rozmaitych powodów wyruszają w drogę.

 

Piesza wędrówka lub wyprawa rowerem drogami Świętego Jakuba poprzez zachodniopomorskie szlaki, przez Brandenburgię i regiony Uckermark oraz Barnim, oferują możliwość spojrzenia za siebie i oderwania się od presji codzienności. To także możliwośc odkrycia i poznania nowych regionów. To również wyzwanie dla tych wszystkich, którzy poszukują sportowych wyzwań na łonie prawie nietkniętej natury lub dla tych, którzy w rozległych terenach szukają spowolnienia w pędzącej rzeczywistości. Dla tych wszystkich niezwykle ważni są aktorzy występujący w tej niezwykłej scenerii.


Przyszłośc rozwoju dróg św. Jakuba to podejmowanie i realizowanie inicjatyw mających na celu zachęcenie do uczestniczenia w procesie tworzenia sieci dróg jakubowych członków stowarzyszeń kościelnych i okolicznych parafii, działających społecznie lokalnych opiekunów dróg, schronisk i osób prywatnych chcących ugościć pielgrzymów. Dzięki takim działaniom wzrośnie znaczenie rejonów polsko-niemieckiego pogranicza, a część kultury naszego regionu zostanie przywrócona do życia i ocalona przed zapomnieniem.

 

Ze Szczecina do Berlina
Ze Szczecina do Berlina: drogą Via Impeii od ujścia Odry przez polsko-niemiecką granicę do Berlina i dalej do Santiago de Compostela (Drogą Pielgrzymów od ujścia Odry przez polsko-niemiecką granicę i Berlin do Santiago de Compostela).


Szlakiem Via Imperii już w średniowieczu wędrowali pielgrzymi do Jerozolimy, Rzymu i Santiago. Dzisiaj w ramach europejskiej sieci dróg pod wspólną nazwą dróg Świętego Jakuba, droga ta stanowi połączenie pomiędzy krajami, zróznicowanymi regionami, a przede wszystkim łączy wiele inicjatyw, których celem jest rozwijanie i pielęgnowanie tradycji Jakubowych szlaków i pielgrzymowania. W województwie zachodniopomorskim, położonym tuż przy polsko-niemieckiej granicy, od kliku już lat trwają aktywne prace nad siatką pomorskich szlaków dróg Świętego Jakuba, pokrywających się ze szlakiem Via Baltica – trasą biegnącą wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. W Brandenburgii opiekę nad trzema dotychczas wyznaczonymi szlakami sprawuje stowarzyszenie działające pod nazwą Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion e.V. Stowarzyszenie to ma na celu nie tylko dbanie o wytyczone ścieżki i drogi, ale także o podróżujących nimi pielgrzymów, wędrowców i rowerzystów. Partnerem projektu po stronie polskiej jest Fundacja Szczecińska, której zadaniem jest wytyczanie i oznaczanie szlaków na terenach położonych na odcinku pomiędzy Szczecinem a polsko-niemiecką granicą.


Dzięki tym pracom możliwe jest włączenie tego odcinka do ogólnoeuropejskiego szlaku pielgrzymkowego do katedry w Santiago de Compostela i wypełnienie luki w polsko-niemieckim rejnie przygranicznym. Liczący prawie 200 kilometrów odcinek historycznego szlaku chrześcijańskich wędrowców biegnie przez położone nad Odrą Gartz i Schwedt, dalej przez Angermünde, rezerwat przyrody Grumsin uznany przez UNESCO za obszar światowego dziedzictwa naturalnego, dalej przy klasztorze w miejscowości Chorin, następnie przez Eberswalde i Bernau, aż do Berlina, gdzie szlak ten łączy się z właśnie tworzoną trasą wiodącą przez Lipsk, Hof w Bawarii
i Norymbergę.


Wszystkie trasy włączane do istniejącej ogólnoeuropejskiej sieci dróg świętego Jakuba będą także na odcinku Szczecin-Berlin oznaczone charakterystycznymi symbolami – podobnie jak w całej Europie, także w rejonie przygranicznym, znakiem rozpoznawczym dróg Jakubowych, stylizowanaym żółtą muszlą św. Jakuba. Stowarzyszenie Jakobusgesellschaft w ramach swoich działań przeprowadzać będzie akcje informacyjne i promocyjne, realizowane między innymi poprzez międzyregionalne publikacje, rozpowszechnianie map, ulotek, udostępnianie informacji za pośrednictwem internetu. Stowarzyszenie będzie także udzielać wszelkich informacji wszystkim zainteresowanym oraz dbać o oznaczenia dróg.

PRAWA DO ZDJĘĆ: Merith Sommer

 

We would like to share impressions of the Camino de Santiago in Brandenburg. We are happy if you would like to share your pictures here. Simply send the photos to info@brandenburger-jakobswege.de.